styretStyret 2019-2020


Glenn Erik Osebakken - Formann. Tlf. 905 50 191 

Alexander Skjefte - Styremedlem

Monika Kålås - Styremedlem

Signe Rødjajn Jensen - Styremedlem

Mathias Toresen - Kasserer. Tlf. 916 08 819

Geir Kristian Næss - Varamedlem

Rolf E. Wenstad - Varamedlem / IT


KontaktinformasjonServitørlauget KKHR

C/O Selskapslokaler AS

Myntgata 3, 0151 Oslo

Email: post@kkhr.no

Telefon: 417 80 739


Våre hovedsponsorer

Bedriftsmedlemmer

Sponsorer 2019